Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

{关键字}

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

B.1 Vật liệu xây dựng được phân thành hai loại: vật liệu cháy và vật liệu không cháy theo các trị số của các thông số thí nghiệm cháy như sau:

a) Vật liệu không cháy, phải đảm bảo trong suốt khoảng thời gian thí nghiệm:

– Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 oC.
– Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 %.
– Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá10 giây.

b) Vật liệu cháy là vật liệu khi thí nghiệm, không thỏa mãn một trong 3 yếu tố trên theo QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC.

CHÚ THÍCH 1: Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 1182 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
CHÚ THÍCH 2: Một số vật liệu thực tế sau được xếp vào vật liệu không cháy: Các vật liệu vô cơ nói chung như
bêtông, gạch đất sét nung, gốm, kim loại, khối xây và vữa trát, …

B.2 Theo tính cháy, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm, ứng với các thông số cháy thí
nghiệm như sau:

Nhóm cháy của vật

liệu

Các thông số cháy
Nhiệt độ khí

trong ống

thoát khói

(ký hiệu T),

o

C

Mức độ hư hỏng

làm giảm chiều

dài mẫu (ký hiệu

L),

%

Mức độ hư hỏng

làm giảm khối

lượng mẫu (ký

hiệu m),

%

Khoảng thời

gian tự cháy,

giây

Ch1 – Cháy yếu < bằng 135 < bằng 65 < bằng 20 0
Ch2 – Cháy vừa phải < bằng 235 < bằng 85 < bằng 50 < bằng 30
Ch3 – Cháy mạnh vừa < bằng 450 > 85 < bằng 50 < bằng 300
Ch4 – Cháy mạnh > 450 > 85 > 50 > 300
CHÚ THÍCH 1: Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc tiêu chuẩn

tương đương về phương pháp thử tính cháy của vật liệu xây dựng.

CHÚ THÍCH 2: Nếu thínghiệm theo ISO 1182, các vật liệu đáp ứng yêu cầu sau cũng được xếp vào nhóm vật

liệu cháy yếu:

o

– Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá50 C.

– Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 % và thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 20 giây.

Bảng B.1 – Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy
B.3 Theo tính bắt cháy, vật liệu cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm cháy như sau:
Bảng B.2 – Phân nhóm vật liệu cháy theo tính bắt cháy

Nhóm bắt cháy của vật liệu Cường độ thông lượng nhiệt bề mặt tới hạn,

kW/m2

BC1 – khó bắt cháy < bằng 35,0
BC2 – bắt cháy vừa phải lớn hơn hoặc bằng 20,0 và nhỏ hơn 35,0
BC3 – dễ bắt cháy < 20,0
CHÚ THÍCH: Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 5657 (Thử nghiệm phản ứng với lửa

– Thử nghiệm tính bắt cháy của sản phẩm xây dựng khi chịu tác động của nguồn nhiệt bức xạ)

hoặc tiêu chuẩn tương đương.

B.4 Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm cháy như sau:

Bảng B.3 – Phân nhóm vật liệu cháy theo tính lan truyền lửa trên bề mặt theo QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC

Nhóm lan truyền lửa trên bề mặt của vật liệu Cường độ thông lượng nhiệt bề mặt tới hạn kW/m2
LT1 – không lan truyền > bằng 11,0
LT2 – lan truyền yếu Lớn hơn hoặc bằng 8,0 và nhỏ hơn 11,0
LT3 – lan truyền vừa phải Lớn hơn hoặc bằng 5,0 và nhỏ hơn 8,0
LT4 – lan truyền mạnh < 5,0
CHÚ THÍCH: Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 9239-2 (Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa trên bề mặt vật liệu phủ sàn khi chịu tác động của nguồn nhiệt bức xạ) hoặc tiêu chuẩn tương đương.

 

Bng B.4  Phân nhóm vật liu cháy theo khả năng sinh khói theo QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC

Nhóm theo khả năng sinh khói của vật liệu 2

Trị số hệ số sinh khói của vật liệu, m /kg

SK1 – khả năng sinh khói thấp  50
SK2 – khả năng sinh khói vừa phải Lớn hơn 50 và nhỏ hơn hoặc bằng 500
SK3 – khả năng sinh khói cao > 500
CHÚ THÍCH: Các thông số thínghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 5660 – 2 (Thử nghiệm phản ứng với

lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt, tốc độ sinh khói và tốc độ mất khối lượng – Phần 2 Tốc độ sinh

khói) hoặc tiêu chuẩn tương đương.


B.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu chữa cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm như sau:

Nhóm theo độc tính của

vật liệu

3

Chỉ số HCL50, g/m , tương ứng với thời gian để lộ

5 phút 15 phút 30 phút 60 phút
ĐT1 – Độc tính thấp > 210 > 150 > 120 > 90
ĐT2 – Độc tính vừa phải 70 đến 210 50 đến 150 40 đến 120 30 đến 90
ĐT3 – Độc tính cao 25 đến 70 47 đến 50 13 đến 40 10 đến 30
ĐT4 – Độc tính đặc biệt cao < bằng 25 < bằng 47 < bằng 13 < bằng 10
CHÚ THÍCH: Các thông số thínghiệm và tính toán chỉ số HCL50 theo quy định của tiêu chuẩn ISO 13344

(Đánh giá tính độc hại gây chết người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy) hoặc tiêu chuẩn

tương đương.

Bảng B.5 – Phân nhóm vật liệu cháy theo độc tính

Kết Thúc Phụ lục B trong quy chuẩn quốc gia PCCC 2020.Công ty CÔNG TY CP TM – XD PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY QUỐC AN cảm thấy rất tự hào khi là 1 trong những đơn vị tuân thủ đúng theo quy chuẩn quốc gia về dịch vụ lĩnh vực PCCC. Bằng việc cung cấp, lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy chất lượng. Để đạt được chất lượng chúng tôi Công ty CÔNG TY CP TM – XD PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY QUỐC AN luôn không ngừng phát triển nghiệp vụ lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo chất lượng tốt nhất từng năm, từng giai đoạn để có thể đạt được đúng chuẩn yêu cầu quy chuẩn quốc gia PCCC.

Nguồn: pccc.hochiminhcity.gov.vn

Ký hiệu văn bản  QCVN 06:2020/BXD

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD PCCC QUỐC AN
Đ/c: Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phíQuoc An Building 231/18 Nguyễn Phúc Chu – P.15 – Q.Tân Bình – TP.HCM
Hotline: 0907080979 – 028.2247.1234
Email: quocan@quocanpccc.com
Website: quocanpccc.com / Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phíthietbipccc24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí