Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

Mã SP: FM200 KIDDE ECS – NOVEC1230 KIDDE
Cần tư vấn về sản phẩm hoặc mua hàng, vui lòng liên hệ Hotline: 0907.08.09.79 hoặc (028) 2247.1234 để được hỗ trợ giá tốt nhất.

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

The Kidde ECS clean agent fire suppression systems have proven to be an effective and reliable product that protects highly valuable assets without damaging the equipment.
# Hệ thống ngăn chặn đám cháy tác nhân sạch Kidde ECS đã được chứng minh là một sản phẩm hiệu quả và đáng tin cậy giúp bảo vệ tài sản có giá trị cao mà không làm hỏng thiết bị.

{关键字}

ECS™ Clean Agent Fire Suppression Systems are the preferred fire suppression solution for facilities that cannot afford the downtime associated with a fire or typical water-based fire suppression systems. Clean Agent systems extinguish a fire quickly by breaking down the molecular structure of the fire. The suppression agents do not harm the equipment or personnel in the protected room or cause a mess to clean up afterwards.

# Hệ thống ngăn chặn cháy tác nhân sạch ECS ™ là giải pháp dập lửa ưa thích cho các cơ sở không có đủ thời gian ngừng hoạt động liên quan đến hỏa hoạn hoặc các hệ thống dập lửa thông thường dựa trên nước. Hệ thống Clean Agent dập tắt đám cháy nhanh chóng bằng cách phá vỡ cấu trúc phân tử của đám cháy.
# Các tác nhân ngăn chặn không gây hại cho thiết bị hoặc nhân viên trong phòng được bảo vệ hoặc gây ra tình trạng thiệt hại để dọn dẹp sau đó.

 

ECS™ Clean Agents offer rapid fire extinguishment, suppressing fires within seconds of the agent being discharged into the protected area.  The agents are ventilated out of the space and do not leave behind a residue to be cleaned up, allowing your facility to get back to work immediately.

# ECS ™ Clean Agents cung cấp khả năng dập lửa nhanh chóng, dập tắt đám cháy trong vòng vài giây sau khi tác nhân được phóng vào khu vực được bảo vệ. Các tác nhân được thông gió ra khỏi không gian và không để lại cặn cần được làm sạch, cho phép cơ sở của bạn hoạt động trở lại ngay lập tức.

 

ECS™ Clean Agents are non-toxic when used in compliance with NFPA Standard 2001. They do not impair breathing or obscure vision in an emergency situation, providing an added measure of safety for personnel.

# ECS ™ Clean Agents không độc hại khi được sử dụng theo Tiêu chuẩn NFPA 2001. Chúng không làm giảm khả năng thở hoặc che khuất tầm nhìn trong tình huống khẩn cấp, cung cấp thêm một biện pháp an toàn cho nhân viên.

 

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

 • Reduces risk of downtime and helps maintain business continuity in the event of a fire.
 • Clean, leave behind no residue.
 • Safe for discharge into occupied spaces.
 • Cost effective engineered system, providing maximum protection.
 • Tested and approved with all of Kidde’s various detection and control options.
 • Sustainable technology providing an environmentally-consciencious solution.

#
+ Giảm rủi ro về thời gian ngừng hoạt động và giúp duy trì hoạt động kinh doanh liên tục trong trường hợp hỏa hoạn.
+ Làm sạch, không để lại cặn.
+ An toàn khi xả vào không gian bị chiếm dụng.
+ Hệ thống được thiết kế hiệu quả về chi phí, bảo vệ tối đa.
+ Đã được kiểm tra và phê duyệt với tất cả các tùy chọn phát hiện và kiểm soát khác nhau của Kidde.
+ Công nghệ bền vững cung cấp một giải pháp có ý thức về môi trường.

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

 • Engineered system providing a fast acting discharge in seconds
 • Offers fully-developed, flexible design limits to fit any application environment
 • Easy to design using our engineered series software

#

+ Hệ thống được thiết kế cung cấp khả năng xả nhanh trong vài giây
+ Cung cấp các giới hạn thiết kế linh hoạt, được phát triển đầy đủ để phù hợp với mọi môi trường ứng dụng
+ Dễ dàng thiết kế bằng phần mềm loạt thiết kế của chúng tôi

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

 • UL Listed
 • ULC Listed
 • FM Approved
 • USCG Approved
 • MEA Listed

#

+ UL tiêu chuẩn
+ ULC tiêu chuẩn
+ FM tiêu chuẩn
+ USCG được chấp thuận
+ MEA tiêu chuẩn

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

Brochures

 • Kidde Capabilities Brochure / Sách giới thiệu về năng lực của Kidde

Case Studies

 • Need to protect high-value assets and maintain your showroom’s appearance? Bạn cần bảo vệ các tài sản có giá trị cao và duy trì vẻ ngoài của phòng trưng bày?

Certifications and Approvals

 • Kidde ECS HFC-277ea FM Approval
 • Kidde ECS Novec 1230 FM Approval
 • Kidde HFC-227ea ECS Series US Coast Guard Cert. of Approval Exp: 10-Aug-2022

#

+ Phê duyệt Kidde ECS HFC-277ea FM
+ Phê duyệt Kidde ECS Novec 1230 FM
+ Kidde HFC-227ea ECS Series US Coast Guard Cert. trong số Phê duyệt Ngày hết hạn: 10-8-2022

Data Sheets

  • Kidde K-45-0517 ECS 500 psi with FK-5-1-12 Fire Prot Fluid Warning Nameplate
  • Kidde K-45-0518 Valve Outlet Adapters
  • Kidde K-45-1021 ECS Fire Suppression System Novec 1230 3-Way Directional Valve
  • Kidde K-45-1900 NOVEC 1230 Fire Suppression Agent
  • Kidde K-45-2010 Novec Cyl & Valve Assy 10 lb. – 70 lb., Vert. Mount Only

#

+ Kidde K-45-0517 ECS 500 psi với Bảng tên cảnh báo chất lỏng chống cháy FK-5-1-12
+ Bộ điều hợp đầu ra van Kidde K-45-0518
+ Hệ thống dập lửa Kidde K-45-1021 ECS Van định hướng 3 chiều Novec 1230
+ Kidde K-45-1900 NOVEC 1230 Chất chữa cháy
+ Kidde K-45-2010 Novec Cyl & Valve Assy 10 lb. – 70 lb., Vert. Chỉ gắn kết

Safety Data sheets

  • Kidde 3M™ Novec™ 1230 Fire Extinguishing Agent, Rev 04/15 (Spanish)
  • Kidde 3M™ Novec™ 1230 Fire Extinguishing Agent, Rev 10/15
  • Kidde 3M™ Novec™ 1230 Fire Extinguishing Agent, Rev 10/15 (French)
  • Kidde FE-13 Fire Extinguishing Agent and Expellant, Rev 04/15 (Spanish)
  • Kidde FE-13 Fire Extinguishing Agent and Expellant, Rev 10/15

#

+ Chất chữa cháy Kidde 3M ™ Novec ™ 1230, Rev 04/15 (tiếng Tây Ban Nha)
+ Chất chữa cháy Kidde 3M ™ Novec ™ 1230, Rev 10/15
+ Chất chữa cháy Kidde 3M ™ Novec ™ 1230, Rev 10/15 (tiếng Pháp)
+ Chất nổ và chữa cháy Kidde FE-13, Rev 04/15 (tiếng Tây Ban Nha)
+ Chất nổ và chất chữa cháy Kidde FE-13, Rev 10/15

Sell Sheets

 • ECS Clean Agent Fire Suppression System
 • Solutions for Control Room Applications
 • Solutions for Petrochemical Oil & Gas Applications

#

+ Hệ thống ngăn chặn cháy tác nhân sạch ECS
+ Giải pháp cho các ứng dụng phòng điều khiển
+ Giải pháp cho các ứng dụng hóa dầu và khí đốt


Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hệ thống chữa cháy bằng khí-ECS KIDDE”

Khi có nhu cầu về PCCC xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD PCCC QUỐC AN
Đ/c: Quoc An Building 231/18 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0907080979 - 028.2247.1234
Email: quocan@quocanpccc.com
Website: quocanpccc.com / thietbipccc24h.com

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí