Chuyên mục: Văn bản pháp luật PCCC

Điều kiện về PCCC đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo

{关键字}

Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật PCCC và Luật PCCC sửa đổi. Quy định về danh mục cơ sở có quy hiểm về cháy, nổ trong đó có: Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 6

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 6.1 Nhà và công trình phải đảm bảo việc chữa cháy và cứu nạn bằng các giải pháp: kết cấu, bố trí mặt bằng – không gian, kỹ thuật – công trình và giải pháp tổ chức theo quy […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 5

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 5 5.1 Cấp nước chữa cháy ngoài nhà 5.1.1 Các yêu cầu an toàn cháy đối với cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy chuẩn quốc gia PCCC 5.1.1.1 Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 4

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN 4.1 Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tích cháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là: – Sử […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 3

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI 3.1 Quy định chung 3.1.1 Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo: – Thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở. – Cứu người bị tác động […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 2

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY 2.1 Quy định chung 2.1.1 Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, được phân loại kỹ thuật về cháy dựa […]

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phíQUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC MỚI PHẦN 1

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) […]

Giảm 50% phí kiểm định PCCC, cấp thẻ Căn cước công dân

{关键字}

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định, từ ngày 22/6 cho đến hết năm 2020, giảm 50% mức thu phí các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định pccc, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân. Đối với phí kiểm định […]

Phê duyệt hàng hóa của BỘ CÔNG AN

{关键字}

 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ ĐƠN GIẢN HOÁ, CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD PCCC QUỐC AN Đ/c: Quoc An Building 231/18 Nguyễn Phúc […]

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phíPCCC Điều kiện an toàn đối với cơ sở

{关键字}

Căn cứ Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, được quy định cụ thể như sau: 1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy […]

Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí